پردیس فاطمه الزهرا(س) بندرعباس(خواهران)

آیین نامه انضباطی

 •  

  آیین نامه انضباطی دانشجویان

   مصوب سیصدو پنجاه و هشتمین جلسه مورخ 74/6/14 شورای عالی انقلاب فرهنگی
  با توجه به قداست علم و اخلاق و محیط های آموزشی و پژوهشی در شـرع مبـین و حکومت اسلامی و ضرورت دفاع و حراست از حقوق عمومی دانشجویان، دانشجو مکلف و موظف است در طول زمان تحصیل و در هر محیط اعم از دانشگاه وخارج از دانشگاه از ارتکاب هر عمل که خلاف شئون وحیثیات دانشجو اعم ازدانشجوی داخل یا وابسته یا خارجی باشد، خودداری کند
  ماده 6- حدود اختیارات و وظائف کمیته های انضباطی دانشگاه و کمیته مرکزی انضباطی
  الف - رسیدگی به جرایم عمومی دانشجویان
   ازقبیل تهدید، تطمیع، توهین، ضرب و جرح، جعل، سرقت، رشوه، اختلاس یا قتل

  ب - رسیدگی به تخلفات آموزشی و اداری
  ب-1- تقلب در امتحان
  ب-2 - فرستادن شخص دیگری به جای خود در امتحان یا شرکت به جای دیگری در امتحان
  ب-3 - ارتکاب هر عملی از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی که موجب اخلال یا وقفه یا مزاحمت در اجرای برنامه های دانشگاه یا خوابگاه شود
  ب-4 - ایراد خسارت به اموال دانشگاه یا بیت المال

  ج - رسیدگی به تخلفات سیاسی 
  ج-1 - دادن اطلاعات خلاف واقع یا کتمان واقعیات از روی عمد نسبت به خود یا گروهک­های محارب یا مفسد یا افراد وابسته به آنها
  ج-2- عضویت در گروهک­های محارب یا مفسد یا ملحد یا هواداری و انجام دادن هر عملی به نفع آنها
  ج-3 - فعالیت و تبلیغ به نفع گروهک­ها و مکاتب الحادی
  ج-4- توهین به شعائر اسلامی یا ملی و ارتکاب اعمالی برضد نظام جمهوری اسلامی.مانند : شعار نویسی ،پخش اعلامیه وغیره
  ج-5 - ایجاد بلوا و آشوب در محیط دانشگاه

  د - رسیدگی به تخلفات اخلاقی 
  د-1- استعمال موادمخدر یا شرب­خمر یاقمار یامداخله درخرید و فروش و توزیع این گونه مواد
  د-2- استفاده از نوارهای ویدئویی یا صوتی یا لوحه های رایانه­ای مستهجن یا مداخله در خرید و فروش، تکثیر و توزیع این گونه وسایل
  د-3- عدم رعایت پوشش اسلامی یا استفاده از پوشش یا آرایش مبتذل
  د-4- استفاده یا توزیع یا تکثیر کتب، مجلات، عکسهای مستهجن و یا آلات لهو و لعب
  د-5- عدم رعایت شئون دانشجوئی
  د-6 - داشتن رابطه نامشروع
  د-7- تشکیل یا شرکت در جلسات نامشروع
  د-8- انجام عمل منافی عفت

  ماده 7- تنبیهات
  احضار و اخطار شفاهی
  تذکر کتبی بدون درج در پرونده دانشجو
  اخطار کتبی بدون درج در پرونده دانشجو
  تذکر کتبی ودرج در پرونده دانشجو
  توبیخ کتبی و درج در پرونده دانشجو
  دادن نمره 0.25  در دروس مربوط به تخلف
  محرومیت از تسهیلات رفاهی دانشگاه. از قبیل: وام، خوابگاه و
  دریافت خسارت از دانشجو در مواردی که تخلف، منجر به ایجاد ضرر و زیان به دانشگاه یا بیت­المال شده باشد
  منع موقت از تحصیل به مدت یک نیمسال بدون احتساب سنوات
  منع موقت از تحصیل به مدت یک نیمسال با احتساب سنوات
  منع موقت از تحصیل به مدت دو نیمسال بدون احتساب سنوات
  منع موقت از تحصیل به مدت دو نیمسال با احتساب سنوات
  تغییر محل تحصیل دانشجو در واحدهای منطقه
  تغییر محل تحصیل دانشجو. در صورت لزوم همراه با تغییر رشته تحصیلی
  منع موقت از تحصیل به مدت سه نیمسال بدون احتساب سنوات
  منع موقت از تحصیل به مدت سه نیمسال با احتساب سنوات
  منع موقت از تحصیل به مدت چهار نیمسال بدون احتساب سنوات
  منع موقت از تحصیل به مدت چهار نیمسال با احتساب سنوات
  تقلیل مقطع تحصیلی در صورت داشتن شرایط لازم
  اخراج دانشجو از دانشگاه با حفظ حق شرکت مجدد در آزمون ورودی برای واحدهای دیگر
  خراج و محرومیت از تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی از 1 تا 5 سال 
  خراج و محرومیت از تحصیل در کلیه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی از1تا  5 سال
  تبصره : صدور احکام ترکیبی درمورد یک تخلف باتوجه به تنبیهات وتخلفات طبق آیین نامه کمیته انضباطی مجاز می باشد