برگزاری مسابقه قرانی

در روز سه شنبه مورخ ۳ بهمن ۹۶ در نماز خانه پردیس مسابقه انتخابی دوره مربیگری قم برگزار گردید و سرکار خانم فرزانه دهقانی زاده و زبیده فیروزیان به عنوان منتخبین انتخاب گردیدند


| شناسه مطلب: 97318

تعداد بازدید: 211 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران