نشست صمیمانه حراست پردیس های استان با دبیران کانون ها ، انجمن ها ، تشکل ها و نمایندگان شورای صنفی در تاریخ 961005 در کتابخانه پردیس


| شناسه مطلب: 95575

تعداد بازدید: 188 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران