حضور دانشجو معلمان پردیس در نشست کتاب خوان

در روز دوشنبه 4/دی /96 دانشجو معلمان پردیس در نشست کتابخوان واقع در شهید بهشتی شرکت کردند و از خانم ها فاطمه رفیعی و عظیمه اکبرپور تقدیر به عمل آمد.


| شناسه مطلب: 95001

تعداد بازدید: 167 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران