ششمین نشست کارشناسان هوشمند سازی دانشگاه فرهنگیان

ششمین نشست کارشناسان هوشمند سازی دانشگاه فرهنگیان سراسر کشور با محوریت " فناوری اطلاعات و یادگیری الکترونیک" با حضور دکتر مهرمحمدی سرپرست دانشگاه فرهنگیان، دکتر تاجفر سرپرست مرکز هوشمند سازی دانشگاه دوشنبه 29آبان 96 در مجتمع آدینه برگزار شد.

 

سرپرست دانشگاه فرهنگیان اظهار کرد: بالندگی رمز توفیق در انجام هر ماموریتی است بویژه ماموریتی که میخواهد در خدمت تعلیم و تربیت و آموزش به دیگران باشد.

وی در ادامه ابراز امیدواری کرد: این نشست ویژگی بالندگی را به همراه داشته و بالنده شدن حاضرین در نشست گامی در راستای دستیابی به شایستگی های حرفه ای مورد انتظار همکاران هوشمندسازی باشد.

دکتر مهرمحمدی با بیان اینکه ما برای ایجاد تحول در آموزش بر پایه تکنولوژی جدید آغاز خوبی داشته ایم افزود: ضرورت اجرای دوره مهارت آموزی ما را وادار به حرکتی در حوزه آموزش مجازی کرد که با تمام ضعف هایی که ممکن است داشته باشد، یک نقطه عطف در توسعه دانشگاه فرهنگیان بود. یعنی دانشگاه این سطح از عملیات موفقیت آمیز را در این عرصه تا بحال تجربه نکرده بود

سرپرست دانشگاه فرهنگیان با طرح این پرسش که چرا در طی ۴ سال گذشته در این زمینه بیشتر از آنچه تحقق یافته شاهد اتفاقات از این قسم (آموزش متکی بر تکنولوژی) نبودیم،افزود: برخی ناهماهنگیها درسطح مدیریتی و نبود زیر ساخت مناسب به ویژه برای تحول در آموزش با توجه به دوره طفولیت و کودکی دانشگاه موجب این اتفاق بود.

وی با اشاره به دلایل ضرورت ایجاد تحول در آموزش در دانشگاه فرهنگیان لزوم "سرآمدی دانشگاه" در امر آموزش را برشمرد و خاطر نشان کرد: به دلیل ماهیت و ماموریت دانشگاه فرهنگیان بیش از سایر دانشگاه ها سرآمدی در آموزش باید سرلوحه کار قرار گیرد.

دکترمهرمحمدی کسب سرآمدی در آموزش و داشتن ماموریت تربیت کسانی که خودمان منشاء تحول می باشند را انگیزه مضاعف ایجاد تحول در آموزش در دانشگاه فرهنگیان با اتکا به ظرفیت های تکنولوژی برشمرد و افزود: اگر این رخداد از دو جهت واجد اهمیت و منشاء ارزش افزوده است، فقدان آن هم دانشگاه را از دو جهت با زیان مواجه می کند.
سرپرست دانشگاه فرهنگیان در پایان بر همراهی حوزه های آموزشی وحوزه هوشمند سازی با یکدیگر در جهت فرهنگ سازی آماده سازی و پشتیبانی استادان و نقش اصلی حوزه هوشمند سازی در این موضوع تاکید و ابراز امیدواری کرد: با این هم افزایی، گام های برداشته شده در آموزش مبتنی بر تکنولوژی سرعت و توسعه یابد
وی خطاب به حاضران گفت: من البته نقش اصلی را متوجه شما یعنی حوزه هوشمند سازی می دانم، جنس کار بیشتر جنس شماست و شما باید احساس مالکیت داشته باشید.


| شناسه مطلب: 92324

تعداد بازدید: 104 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران