پردیس فاطمه الزهرا(س) بندرعباس(خواهران)

برگزاری پنجاهمین جشنواره بین المللی فیلم رشد

به اطلاع می رساند سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش پنجاهمین جشنواره بین المللی فیلم رشد و هجدمین جشنواره فرهنگیان و دانش آموزان و پنجمین جشنواره دانشجو معلمان فیلم ساز را به صورت مجازی برگزار خواهد کرد.لذا از دانشجومعلمان فیلمساز دعوت می شود در این جشنواره شرکت نمایند.
به منظور کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت festival.roshd.ir مراجعه نمایید.


نظرات کاربران